Úvodní stránka»

 
Úřad městské části»
Odbory ÚMČ»
E-podatelna»
Úřední deska»
 

 
Samospráva MČ»
 

 
Zpravodaj MČ»
Městská část»
Sport v naší MČ»
Zájmová činnost v MČ
Harmonogram blokového čištění»
Povodňový plán ÚMČ
Požární řád ÚMČ
 

 
Klub Míša Kulička
Mateřské školy MČ
Základní školy MČ
Knihovna v Maloměřicích»
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava
Církev československá husitská
Obrspolek
Kronika a zajímavosti MČ
 

 
Policie ČR»
Sbor dobrovolných hasičů - Obřany»
 

 
Užitečné odkazy»

Projednání plánu mobility-pozvánka
zápis z veř.proj. plánu mobility
Projednání plánu mobility MMB

INFO - Obchvat Maloměřic a Obřan (pracovní setkání 5.1.2016)

Aktuality

MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V ROCE 2018


Splatnost poplatku: 31. 5. 2018


Sazba poplatku:

  Základní sazba 670,- Kč

  Snížená sazba 500,- Kč pro poplatníky do 3 let věku a pro poplatníky nad 70 let věku včetně

Poplatek lze zaplatit:

  1. bezhotovostně převodem na číslo účtu: 111220022/0800, variabilní číslo je stejně jako loni rodné číslo poplatníka, konstantní symbol 1318

  2. v hotovosti:

  a) pokladna na Šumavské ulici č. 33, budova A, po celý rok

  b) od března do května pokladna MMB, Malinovského nám. 3, přízemí

Pokladní hodiny: Po a St: 8.00 – 17.00, Út: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.30

Čt: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00, Pá: 8.00 – 12.00

  3. poštovní poukázkou - variabilní číslo je rodné číslo poplatníka, složenky je možno vyzvednout na podatelnách úřadů městských částí nebo kontaktních místech MMB

  Další informace získáte na MMB, odboru ŽP – tel.: 542 174 304 – 315, 318 – 322 nebo na e-mailu: odpady@brno.cz.

                                            

                                                                                                                                                                                                                                              OŽPZ a VV