Úvodní stránka»

 
Úřad městské části»
Odbory ÚMČ»
E-podatelna»
Úřední deska»
 

 
Samospráva MČ»
 

 
Zpravodaj MČ»
Městská část»
Sport v naší MČ»
Zájmová činnost v MČ
Harmonogram blokového čištění»
Povodňový plán ÚMČ
Požární řád ÚMČ
 

 
Klub Míša Kulička
Mateřské školy MČ
Základní školy MČ
Knihovna v Maloměřicích»
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava
Církev československá husitská
Obrspolek
Kronika a zajímavosti MČ
 

 
Policie ČR»
Sbor dobrovolných hasičů - Obřany»
 

 
Užitečné odkazy»

Projednání plánu mobility-pozvánka
zápis z veř.proj. plánu mobility
Projednání plánu mobility MMB

INFO - Obchvat Maloměřic a Obřan (pracovní setkání 5.1.2016)

Aktuality

Harmonogram blokového čištění komunikací a chodníků


pro rok 2018
Úsek č. I - Místní komunikace + chodníky :


Baarovo nábřeží, Dolnopolní od č. or. 11, Mateří, Plíže, Sady, Světlá, Těsná, Vrbí


Termíny čištění: 7.5. 25.6. 3.9.Úsek č. II - Místní komunikace + chodníky :


Babická, Borky, Čtvery hony, Franzova, Hádecká, Hamry, Hrubinky,

Krasová, Olší, Proškovo nám., Rázusova, Říční, Slaměníkova,

Švábenského, Vřesová


Termíny čištění: 14.5. 27.6. 6.9.Úsek č. III - Místní komunikace + chodníky :


Břehová, Bílovická, Faulhabrova, Hradiska, Kmochova, Liští, Mlýnské nábřeží, Fryčajova sídliště, Výpustky


Termíny čištění: 16.5. 2.7. 14.9.Úsek č. IV - Místní komunikace + chodníky :


Cacovice, Cihelní, Hlaváčova, Řádky, Újezdy, U Splavu, Zázmolí, Zlatníky


Termíny čištění: 18.5. 3.7. 20.9.


ZÁKOS I - Komunikace dopravního významu + chodníky:


Provazníkova (od ½ mostu), Karlova, Selská, Dolnopolní (před bytovkami č. or. sudá 2 – 10, okolo zastávky MHD až po most, před domy č. or. lichá 1 - 9), Obřanská, Fryčajova, Výpustky (smyčka MHD)


Termíny čištění: 21.5. 4.7. 27.9.
ZÁKOS II - Komunikace dopravního významu + chodníky :


Kulkova, Zimní, Podzimní (smyčka MHD), Hády


+ místní komunikace + chodníky:


Švestková, Podzimní, Hády (svěřená část), Jarní


Termíny čištění: 23.5. 9.7. 1.10.

Na komunikacích, kde je prováděna rekonstrukce inženýrských sítí, se čištění neuskuteční.


Blokové čištění komunikací proběhne s dopravním značením.

Provádění blokového čištění je zveřejněno na úřední desce, na webových stránkách městské části a 7 dnů předem je avizováno umístěnými přenosnými dopravními značkami s označením data čištění na dodatkové tabulce.U p o z o r n ě n í m o t o r i s t ů m
Parkující vozidla budou ve dnech blokového čištění komunikací o d t a ž e n a na náklady vlastníka (dle zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb., § 19b, odst. 2) odtahovou firmou Černý, Brno – Slatina, Drážní 9, tel. 548217484, 602737673.


Výdejní doba ve všední den: 8.00 až 17.00 hod.


Ceník odtahů vozidel: (dle usnesení schůze Rady města Brna ze dne 14.11.2012)


  • nedokončený odtah.......................................................1000,- Kč vč. DPH

  • dokončený odtah vč. parkovného …......................... 1920,- Kč vč. DPH

  • zpětný odtah vč. parkovného........................................3720,- Kč vč. DPH


Blokové čištění komunikací a chodníků zajišťuje firma PET group, a.s., provozovna Okružní 3, Brno, tel. 545217445.OŽPZ a VV