Úvodní stránka»

 
Úřad městské části»
Odbory ÚMČ»
E-podatelna»
Úřední deska»
 

 
Samospráva MČ»
 

 
Zpravodaj MČ»
Městská část»
Sport v naší MČ»
Zájmová činnost v MČ
Plán zimní údržbyí»
Povodňový plán ÚMČ
Požární řád ÚMČ
 

 
Klub Míša Kulička
Mateřské školy MČ
Základní školy MČ
Knihovna v Maloměřicích»
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava
Církev československá husitská
Obrspolek
Kronika a zajímavosti MČ
 

 
Policie ČR»
Sbor dobrovolných hasičů - Obřany»
 

 
Užitečné odkazy»

Projednání plánu mobility-pozvánka
zápis z veř.proj. plánu mobility
Projednání plánu mobility MMB

INFO - Obchvat Maloměřic a Obřan (pracovní setkání 5.1.2016)

Aktuality

Ukliďme Česko, ukliďme Maloměřice a Obřany 7. 4. 2018


Statutární město Brno se letos opět zapojí do celorepublikové úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko s cílem uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Loňského ročníku této akce se zúčastnilo celkem 96 133 dobrovolníků, kteří na 2 476 místech České republiky sesbírali 1 536 tun odpadu.

K těmto číslům přispěly v loňském roce i skupiny dobrovolníků, které pomohly vysbírat volně odložené odpady v naší městské části.

Letošní akce se uskuteční v sobotu 7. dubna 2018. Občané, kterým není lhostejný vzhled naší městské části, se mohou nahlásit na OŽPZ a VV (e-mail: komunikace@malomerice.cz, tel.: 545 423 939), kde s nimi budou dohodnuty další podrobnosti ohledně stanovišť, na kterých budou odpady sbírány a shromažďovány. Pracovní pomůcky (rukavice a pytle) budou k vyzvednutí rovněž po dohodě na našem úřadě.

V termínu do 28. března 2018 musí městská část na Magistrát města Brna odeslat seznam míst, kde budou odpady shromažďovány vč. zákresu v mapce a počtu dobrovolníků na jednotlivých stanovištích. V případě větších uklizených ploch může být míst k odkládání sesbíraného odpadu více.

Pro dobrovolníky budou zajištěny pracovní rukavice a pytle:

- na ÚMČ budou rozváženy v termínu 3 - 5. dubna 2018

- k vyzvednutí v průběhu dne 5. a 6. dubna 2018 na úřadě příslušné MČ

- úklid stanovišť následující pracovní týden


Bližší informace a podrobnosti o zapojení se do akce Ukliďme Česko najdete na webu www.uklidmecesko.cz .OŽPZ a VV