Úvodní stránka»

 
Úřad městské části»
Odbory ÚMČ»
E-podatelna»
Úřední deska»
 

 
Samospráva MČ»
 

 
Zpravodaj MČ»
Městská část»
Sport v naší MČ»
Zájmová činnost v MČ
Harmonogram blokového čištění»
Povodňový plán ÚMČ
Požární řád ÚMČ
 

 
Klub Míša Kulička
Mateřské školy MČ
Základní školy MČ
Knihovna v Maloměřicích»
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava
Církev československá husitská
Obrspolek
Kronika a zajímavosti MČ
 

 
Policie ČR»
Sbor dobrovolných hasičů - Obřany»
 

 
Užitečné odkazy»

Projednání plánu mobility-pozvánka
zápis z veř.proj. plánu mobility
Projednání plánu mobility MMB

INFO - Obchvat Maloměřic a Obřan (pracovní setkání 5.1.2016)

Aktuality

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky


Starostka MČ Brno-Maloměřice a Obřany podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta České republiky a o změně některých zákonů,

o z n a m u j e :


1, Volba prezidenta České republiky se uskuteční:


v pátek dne 12.1.2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a

v sobotu dne 13.1.2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

a případné druhé kolo se bude konat ve dnech 26. a 27. ledna 2018 ve stejných časech

2, Místem konání volby prezidenta České republiky jsou:

Volební okrsek č. 15001 - Mateřská škola Cihelní 1a, Obřany pro voliče , kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v: Cihelní 3a, Fantova, Fryčajova 42 - 222; Hlaváčova 56, 58, Na Sedláku, Panská lícha, Výpustky, chaty - Obřany č. e. 48, 75, 103, 129, 228, 275, 279, 331, 468, 480, 518, 523, 527, 591, 601, 603, 608, 613.
Volební okrsek č. 15002 - Mateřská škola Cihelní 1a, Obřany pro voliče , kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v: Bílovická, Břehová, Cihelní 1a, 2b, Faulhabrova, Fryčajova 5 - 40; Hlaváčova, Hradiska, Kmochova, Liští, Mlýnské nábřeží, Řádky, U splavu, Újezdy, Zázmolí, Zlatníky, chaty - Obřany č. e. 13, 304, 312, 485, 501, 1534.
Volební okrsek č. 15003 - Základní škola Hamry 12, Maloměřice pro voliče , kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v: Babická , Cacovice, Čtvery hony, Franzova 74 – 131, Hádecká, Hády, Hamry, Hrubinky, Jarní, Krasová, Kulkova, Manželů Suchých, Obřanská, Olší, Podzimní, Proškovo náměstí, Rázusova, Říční, Selská 89 – 114, Slaměníkova, Švestková, Vřesová, Zimní, chaty - Maloměřice č. e. 7, 10, 80, 83, 94, 107, 150, 183, 211, 223, 249.
Volební okrsek č. 15004 - Základní škola Hamry 12, Maloměřice pro voliče , kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v: Baarovo nábřeží, Borky, Dolnopolní, Franzova 3 – 73, Karlova, Markéty Kuncové, Mateří, Plíže, Rázusova 13a, Sady, Selská 1 – 88, Světlá, Švábenského, Těsná, Vrbí.

3, Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 13.1.2018, dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno!!

4, Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5, Voliči, kteří se nemůžou zúčastnit voleb ve volební místnosti ze závažných, zejména zdravotních důvodů, mohou požádat o umožnění účasti na volbách mimo volební místnost. V takovém případě vyšle komise k voliči v druhý den voleb po 10 hodině dva své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. O tuto službu lze požádat buď před volbami na tel.: 545 423 938, 545 423 939 (odbor vnitřních věcí - ÚMČ) a ve dny voleb na tel.: 545 423 982 nebo přímo ve volebním okrsku.Ing. Klára Liptáková

starostka MČ Brno - Maloměřice a ObřanyBrně dne 13.12.2017