Úvodní stránka»

 
Úřad městské části»
Odbory ÚMČ»
E-podatelna»
Úřední deska»
 

 
Samospráva MČ»
 

 
Zpravodaj MČ»
Městská část»
Sport v naší MČ»
Zájmová činnost v MČ
Harmonogram blokového čištění»
Povodňový plán ÚMČ
Požární řád ÚMČ
 

 
Klub Míša Kulička
Mateřské školy MČ
Základní školy MČ
Knihovna v Maloměřicích»
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava
Církev československá husitská
Obrspolek
Kronika a zajímavosti MČ
 

 
Policie ČR»
Sbor dobrovolných hasičů - Obřany»
 

 
Užitečné odkazy»

Projednání plánu mobility-pozvánka
zápis z veř.proj. plánu mobility
Projednání plánu mobility MMB

INFO - Obchvat Maloměřic a Obřan (pracovní setkání 5.1.2016)

Aktuality

Vážení spoluobčané,

Statutární město Brno nám zaslalo výsledky Vyhledávací studie pro nalezení nejvhodnější trasy obchvatu Maloměřic a Obřan, kterou nechalo zpracovat u projekční kanceláře HBH Projekt spol. s r.o.

Město Brno nás vyzvalo, abychom se k zaslaným podkladům vyjádřili do konce ledna 2018. (Tento termín navazuje na termíny Jihomoravského kraje při zpracování krajských zásad územního rozvoje.)

Zpracovaná studie byla tedy s naší veřejností projednána a prezentována jejím zhotovitelem dne 19.12.2017.

Dne 20.12.2017 Zastupitelstvo naší městské části jednomyslně vybralo a schválilo trasu obchvatu ve variantě po Kulkové, proto Vám nyní předkládáme relevantní informace o této záležitosti.


Statistické šetření prokázalo, že polovina dopravy přes naši městskou část je tranzitní, tedy jen přes nás projíždí do obcí za Brnem. Silniční tah, kterého tranzitní doprava využívá je obydlen v bezprostřední blízkosti vozovky a v úseku Fryčajova – Obřanská – Selská – Karlova – Provazníkova už dnes nesplňuje hygienické předpisy. Tranzitní doprava navíc vzrůstá s nekontrolovatelným rozvojem obytných lokalit za Brnem, kterému nemáme jak zabránit.

Z výše uvedeného vyplývá nutnost odklonit tranzit tak, aby zasáhl naše obyvatelstvo co nejméně a aby mohla být kolem silnice vybudovaná ochranná opatření.

V předchozích deseti letech naše městská část opakovaně jednala s městem Brnem o možnosti propojení komunikace vedoucí na Bílovice se silnicí na Soběšice. Tento návrh Brno vždy striktně zamítlo a nehodlá se jím zabývat. Nepovažuje ho za obchvat s argumentem, že by Maloměřice a Obřany vyřešily svůj problém na úkor Lesné. Je zbytečné polemizovat o tom, zda tomu tak je nebo ne, protože tuto možnost město realizovat nehodlá. Můžeme s tím další desetiletí nesouhlasit, ale to je všechno, co se s tím dá dělat.

Bez souhlasu a financování Statutárního města Brna totiž nelze jakoukoliv objízdnou trasu realizovat.

Na základě tlaku naší městské části nám nyní město předkládá k vyjádření své řešení nové trasy do Bílovic s dobudováním nové komunikace navazující na Kulkovu, dál vedoucí přes řeku a mimo obytné lokality přes zahrádkářskou oblast a napojující se na silnici II/374 před Bílovicemi.

Tato trasa neohrozí obyvatele Hradisek, protože není vedena jejich údolím, ale až za hřebenem. Výškové poměry navíc ukazují, že bude muset být silnice vedena v zářezu pod rostlým terénem, který je přirozenou ochranou před šířením hluku a exhalací. Navíc bude městská část zcela jistě od začátku projednávání trvat na ochranné zeleni podél dopravního koridoru. Ve stávající stopě vnitřkem obce jakákoliv obdobná opatření samozřejmě už provést nelze.

Současná fáze schvalování směřuje k vyznačení koridoru do územního plánu, který bude hotov odhadem za 5 let. Poté budou následovat podrobnější projekční práce, zkoumání vlivu na životní prostředí EIA, výkupy pozemků atd.. Reálný termín realizace lze předpokládat kolem roku 2033.

Pokud bychom neschválili zanesení koridoru pro „obchvat“ do územního plánu, je pravděpodobné, že bychom se za pár let dostali do neřešitelné situace, protože by byla objízdná trasa zastavěna a přibývající doprava by zcela znemožnila bydlení podél hlavního tahu středem městské části.


Dne 21.12.2017 Rada městské části Brno - Maloměřice a Obřany