Úvodní stránka»

 
Úřad městské části»
Odbory ÚMČ»
E-podatelna»
Úřední deska»
 

 
Samospráva MČ»
 

 
Zpravodaj MČ»
Městská část»
Sport v naší MČ»
Zájmová činnost v MČ
Plán zimní údržbyí»
Povodňový plán ÚMČ
Požární řád ÚMČ
 

 
Klub Míša Kulička
Mateřské školy MČ
Základní školy MČ
Knihovna v Maloměřicích»
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava
Církev československá husitská
Obrspolek
Kronika a zajímavosti MČ
 

 
Policie ČR»
Sbor dobrovolných hasičů - Obřany»
 

 
Užitečné odkazy»

Projednání plánu mobility-pozvánka
zápis z veř.proj. plánu mobility
Projednání plánu mobility MMB

INFO - Obchvat Maloměřic a Obřan (pracovní setkání 5.1.2016)

Aktuality

Upozorňujeme na novinku mobilního

svozu bioodpadu, který na základě zájmu veřejnosti

zadalo vedení radnice. Poprvé proběhl

na jaře, ale obyvatelé ho využili jen v malé míře.

Podzimní svoz proběhne v sobotu 4. 11.

2017 a svůj bioodpad budete moci odevzdat

na několika stanovištích po celé městské části.

Časy se s ohledem na míru vytíženosti mohou

v průběhu dne posunout:

1, 9.00–9.25 Sídliště Fryčajova – konečná

MHD

2, 9.30–9.55 Bílovická – u dětského hřiště

3, 10.00–10.25 Hlaváčova – na konci u mostu

4, 10.30–10.55 Mlýnské nábřeží – u žel.

mostu

5, 11.00–11.25 Babická – Obřanská – pod

žel. mostem

6, 11.30–11.55 Obřanská u č.p. 103

(kontejnerové stání)

7, 12.00–12.25 Vřesová – Hamry

8, 12.30–12.55 Rázusova – Slaměníkova

9, 13.00–13.25 Franzova u garáží

10, 13.30–13.55 Karlova před kipou (Kovošrot)

11, 14.00–14.25 Baarovo nábř. – Dolnopolní

12, 14.30–14.55 Jarní – u dětského hřiště

13, 15.00–15.25 Podzimní – Hády

V případě dotazů kontaktujte odbor životního

prostředí na tel.. 545 423 939, mail: odpady@

malomerice.cz.

Objem tohoto bioodpadu je limitován na

jeden přívěsný vozík na osobu.

Věříme, že této akce využijete a v uvedený

den se přebytečného odpadu rádi zbavíte!

OŽP ÚMČ