Úvodní stránka»

 
Úřad městské části»
Odbory ÚMČ»
E-podatelna»
Úřední deska»
 

 
Samospráva MČ»
 

 
Zpravodaj MČ»
Městská část»
Sport v naší MČ»
Zájmová činnost v MČ
Plán zimní údržbyí»
Povodňový plán ÚMČ
Požární řád ÚMČ
 

 
Klub Míša Kulička
Mateřské školy MČ
Základní školy MČ
Knihovna v Maloměřicích»
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava
Církev československá husitská
Obrspolek
Kronika a zajímavosti MČ
 

 
Policie ČR»
Sbor dobrovolných hasičů - Obřany»
 

 
Užitečné odkazy»

Projednání plánu mobility-pozvánka
zápis z veř.proj. plánu mobility
Projednání plánu mobility MMB

INFO - Obchvat Maloměřic a Obřan (pracovní setkání 5.1.2016)

Aktuality

Na podzim dostanou občané Obřan nové černé odpadové nádoby na komunální odpad. Pokud je máte zamčené, potřebujeme je zpřístupnit.


První týden v listopadu vymění společnost SAKO Brno v městské části Obřany všechny popelnice na směsný komunální odpad za nové. Od této doby bude zároveň svoz odpadu v této oblasti zajišťovat vlastními silami. Doposud byla část sběrných nádob vyvážena smluvní společností, které k tomuto datu končí subdodavatelská smlouva.


Odpadové nádoby budou vyměňovány vždy ve svozový den v týdnu od 1. do 14. listopadu. To znamená, že v den, kdy je nádoba na odpad vyvážena, bude současně vyměněna za novou. Další svoz odpadu bude probíhat beze změn podle stávajícího harmonogramu. V některých lokalitách s velkým množstvím malých popelnic na jednom stanovišti dojde při výměně ke snížení počtu, tak aby objem zůstal zachován, to znamená, že např. 2 ks popelnic o objemu 120 l budou vyměněny za 1 ks nádoby o objemu 240 l, výhodou bude snížení počtu popelnic ve městě a jednodušší manipulace při svozu a výsypu nádob.


Pokud mají vlastníci a správci nemovitostí odpadové nádoby jakkoliv uzamčené (např. uvnitř domu, přístřešcích, klecích atd.) a sami je před vývozem odpadu nevytahují před dům, je nutné, aby přinesli kopii klíče do 20. 10. 2017 na úřad městské části – do kanceláře OŽP ÚMČ, Selská 66, zadní trakt. Klíč musí být označený ulicí a číslem popisným. Tento postup umožní bezproblémovou výměnu odpadových nádob a jejich následné vyvážení.


Leták s informací o chystaných změnách dostanou občané MČ do poštovních schránek.