Úvodní stránka»

 
Úřad městské části»
Odbory ÚMČ»
E-podatelna»
Úřední deska»
 

 
Samospráva MČ»
 

 
Zpravodaj MČ»
Městská část»
Sport v naší MČ»
Zájmová činnost v MČ
Plán zimní údržbyí»
Povodňový plán ÚMČ
Požární řád ÚMČ
 

 
Klub Míša Kulička
Mateřské školy MČ
Základní školy MČ
Knihovna v Maloměřicích»
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava
Církev československá husitská
Obrspolek
Kronika a zajímavosti MČ
 

 
Policie ČR»
Sbor dobrovolných hasičů - Obřany»
 

 
Užitečné odkazy»

Projednání plánu mobility-pozvánka
zápis z veř.proj. plánu mobility
Projednání plánu mobility MMB

INFO - Obchvat Maloměřic a Obřan (pracovní setkání 5.1.2016)

Aktuality

Vážení občané,
vzhledem k tomu, že od 1.7.2017 do 30.11.2017 bude probíhat výstavba spojovacího krčku mezi objekty Obřanská 7 a Hamry 12, včetně nástavby a souvisejících stavebních úprav, Vás žádáme o to, abyste neparkovali v části ulice Franzova-slepý konec mezi křižovatkou s ul. Hamry a cca 1/2 sportovní haly na ul. Franzova-slepý konec. (viz mapka).
Jediný rnožný přístup do dvorní části ZŠ Hamry a Obřanská 7 je přijezdem z ulice Franzova-slepý konec a bude zde pohyb velke staveništní dopravy (kontejnery se suti, mixy s betonem, čerpadlo, návoz ocelove konstrukce apod.).

Děkujeme za pochopeni.


Mapa >>