Úvodní stránka»

 
Úřad městské části»
Odbory ÚMČ»
E-podatelna»
Úřední deska»
 

 
Samospráva MČ»
 

 
Zpravodaj MČ»
Městská část»
Sport v naší MČ»
Zájmová činnost v MČ
Harmonogram blokového čištění»
Povodňový plán ÚMČ
Požární řád ÚMČ
 

 
Klub Míša Kulička
Mateřské školy MČ
Základní školy MČ
Knihovna v Maloměřicích»
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava
Církev československá husitská
Obrspolek
Kronika a zajímavosti MČ
 

 
Policie ČR»
Sbor dobrovolných hasičů - Obřany»
 

 
Užitečné odkazy»

Projednání plánu mobility-pozvánka
zápis z veř.proj. plánu mobility
Projednání plánu mobility MMB

INFO - Obchvat Maloměřic a Obřan (pracovní setkání 5.1.2016)

Aktuality

Rada města Brna navrhuje zrušit cenovou mapu stavebních pozemků

9. května 2017

Rada města Brna dnes doporučila zastupitelstvu, aby od 1. 9. 2017 zrušilo obecně závaznou vyhlášku Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Brna.

„Důvodů pro tento krok je celá řada. Zjednodušeně řečeno se dá říci, že institut cenové mapy podle současné legislativy není závazný a pro veřejnost může být spíše matoucí než přínosný,“ uvedl náměstek primátora Richard Mrázek.

Takzvanou cenovou mapu stavebních pozemků nemají města povinnost zpracovávat. Většina z nich to také nedělá – aktuálně platných cenových map je v ČR pouze dvanáct. Pořízení a aktualizování cenových map je zdlouhavý a komplikovaný proces, který za současné legislativy nemá mnoho přínosů.

Města, která cenovou mapu nemají, postupují podle zákona o oceňování majetku a jeho prováděcí vyhlášky.

Podle zákona o obcích se při úplatném převodu majetku cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čas obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Z tohoto hlediska město při přípravě a realizaci dispozic s pozemky z cenové mapy nevychází a nepotřebuje ji znát ani pro daňové účely.

Cenová mapa má také omezené praktické využití – oceňuje například jen stavební pozemky, ostatní nezohledňuje.

Tržní cena pozemku se navíc může od ceny uvedené v cenové mapě výrazně lišit. Cenová mapa tak může, přestože se nejedná o cenový regulátor, do jisté míry ovlivňovat možnost dohody mezi prodávajícím a kupujícím o ceně pozemku.