Úvodní stránka»

 
Úřad městské části»
Odbory ÚMČ»
E-podatelna»
Úřední deska»
 

 
Samospráva MČ»
 

 
Zpravodaj MČ»
Městská část»
Sport v naší MČ»
Zájmová činnost v MČ
Harmonogram čištění»
Povodňový plán ÚMČ
Požární řád ÚMČ
 

 
Klub Míša Kulička
Mateřské školy MČ
Základní školy MČ
Knihovna v Maloměřicích»
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava
Církev československá husitská
Obrspolek
Kronika a zajímavosti MČ
 

 
Policie ČR»
Sbor dobrovolných hasičů - Obřany»
 

 
Užitečné odkazy»

Projednání plánu mobility-pozvánka
zápis z veř.proj. plánu mobility
Projednání plánu mobility MMB

INFO - Obchvat Maloměřic a Obřan (pracovní setkání 5.1.2016)

Aktuality

www.mobilitabrno.cz/navrhy

Návrhová část Plánu mobility

Návrhová část Plánu mobility, rozdělena na textovou část a přílohy, je vypracována na základě Analytické části, kde byl posouzen stávající stav dopravního systému města a především vychází ze schválené Vize mobility, která stanovuje oblasti změn a strategické cíle v oblasti mobility pro roky 2030 a 2050.

Dokument je určen pro projednání s občany, odbornou veřejností, příslušnými odbory magistrátu města Brna i krajského úřadu a vybranými institucemi.

Připomínky a komentáře mohou být zaslány do 30.4. 2017.

Odbor dopravy MMB

Návrhová část Plánu mobility - soubory ke stažení:

Návrhová část Plánu udržitelné městské mobility Brno [ 11.39 MB, PDF ]

Přílohy k návrhové části Plánu udržitelné městské mobility Brno [ 561.83 MB, ZIP