Úvodní stránka»

 
Úřad městské části»
Odbory ÚMČ»
E-podatelna»
Úřední deska»
 

 
Samospráva MČ»
 

 
Zpravodaj MČ»
Městská část»
Sport v naší MČ»
Zájmová činnost v MČ
Plán zimní údržbyí»
Povodňový plán ÚMČ
Požární řád ÚMČ
 

 
Klub Míša Kulička
Mateřské školy MČ
Základní školy MČ
Knihovna v Maloměřicích»
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava
Církev československá husitská
Obrspolek
Kronika a zajímavosti MČ
 

 
Policie ČR»
Sbor dobrovolných hasičů - Obřany»
 

 
Užitečné odkazy»

Projednání plánu mobility-pozvánka
zápis z veř.proj. plánu mobility
Projednání plánu mobility MMB

INFO - Obchvat Maloměřic a Obřan (pracovní setkání 5.1.2016)

Název profilu zadavatele :
Úřad městské části Brno-Maloměřice a Obřany
Selská 66
614 00 Brno
IČ: 44992785

Adresa profilu zadavatele (URL) :
http://www.malomerice/index.php/verejne_zakazky_MC.html

Kontaktní údaje osoby odpovědné za správu profilu zadavatele:
Jméno : Jiří Kratochvíl                                        Platnost ke dni : 01.01.2010
E-mail : info@malomerice.cz                                Telefon : 545423936   
Veřejné zakázky - aktuální uveřejnění :
 

  Poptávka na zhotovitele Slunečných lázní


den vyvěšení :                           Termín pro podání nabídek :                          Termín realizace :
25.01.2018                                         09.02..2018                                                do měsíců po podpisu smlouvy

>> 1. Poptávka ke stažení
>> 2. Povodí Moravy
>> 3. Soupis prací


  Poptávka na zhotovitele PD - odvodnění VPUK Hády


den vyvěšení :                           Termín pro podání nabídek :                          Termín realizace :
07.02.2018                                07.04.2018 - PRODLOUŽENO!                 do 2 měsíců po podpisu smlouvy

>> 1. Poptávka ke stažení
>> 2. Mapa


 

Zrealizovana výběrová řízení :


1. Detašované pracoviště pro MŠ Cihelní v budově bývalé ZŠ Hlaváčova :
datum zveřejnění smlouvy - 18.05.2012
- Smlouva o dílo
- Dodatek č. 1

2. Správce bytových a nebytových prostor MČ :
datum zveřejnění smlouvy - 18.05.2012
- Písemná zpráva o výsledku
- Mandátní smlouva
- informace dle zakona č. 137/2006 Sb.
- k 31.12.2013 ukončení smlouvy

3. Rekonstrukce elektroinstalace v budove MŠ Cihlení 1a :
datum zveřejnění smlouvy - 05.06.2013
- Smlouva o dílo
- Dodatek c.2

4. Rekonstrukce části předsálí a vstupních prostor ÚMČ :
datum zveřejnění smlouvy - 03.09.2013
- Smlouva o dílo
- Dodatek č. 1

5. Realizace přechodu přes skalku - 20.10.2013
- Smlouva o dílo
- Dodatek č. 1
- Dodatek č. 2

6. Realizace stavebních úprav + ZTI v objektu Obřanská 7
- Smlouva o dílo
- Smlouva o dílo  -  elektroinstalace
- Dodatek č. 1
- Dodatek č. 1  - elektroinstalace
- Dodatek č. 2  - elektroinstalace

7. Čištění a zimní údržba chodníků v MČ Brno - Maloměřice a Obřany
- Smlouva o dílo


8. Vedení, správa a údřba domů, bytů, nebytových prostor a pozemků
- Smlouva o dílo
- informace dle zakona č. 137/2006 Sb.

9. Rekonstrukce kotelny v objektu MŠ Cihelní 1a
- Smlouva o dílo

10. Vypracování dokumentace "Zatepelní objektů v MČ Maloměřice a Obřany"
- Smlouva o dílo
- Dodatek č.4

11. Stavba lávky zavěšené na železničním mostě v km 163,083 tÚ 2002 Brno - Česká Třebová
- Smlouva o dílo
- Dodatek č.1

12. Dokončení rekonstrukce ÚT - rozvody a otopná tělesa v objektu MŠ Cihelní 1a
- Smlouva o dílo

13. Letní a zimní údržba chodníků MČ
- Smlouva o dílo
- Písemná zprava zadavatele

14. Rekonstrukce MŠ Cihelní
- Dodatek ke smlouvě č. 1
- Dodatek ke smlouvě č. 2
- Dodatek ke smlouvě č. 3
- Dodatek ke smlouvě č. 4
-
Dodatek ke smlouvě č. 2 - Mamutherm
- Dodatek ke smlouvě č. 3 - VAKA

15. Rekonstrukce kulturního sálu ÚMČ
- Dodatek č. 1
- Zpráva zadavatele

16. Rekonstrukce bytu Rázusova
- Dodatek č. 1

17. Rekonstrukce restaurace - kulturní sál ÚMČ
- Smlouva o dílo na PD

18. Koupě služebního auta pro dobrovolné hasiče
- Smlouva o dílo na PD

19. Realizace krčku na ZŠ Obřanská
- Smlouva o dílo
- harmonogram
- Dodatek ke smlouvě č. 1
- Dodatek ke smlouvě č. 2
- Dodatek ke smlouvě č. 3

20. Oprava účelové komunikace ul. Břehová a Říční
- Smlouva o dílo
- Dodatek ke smlouvě č. 1

21. Zpracování PD na rekonstrukci zázemí, vč. kanalizační přípojky v objektu SDH Obřany, Fryčajova 125"
- Smlouva o dílo

22.Vybudování nového povrchu inline oválu na Cacovickém ostrově
- Smlouva o dílo

23. Oprava účelové komunikace
- Smlouva o dílo

24. Babická - výstavba splaškové kanalizace - DSP
- Smlouva o dílo

zpět