Úvodní stránka»

 
Úřad městské části»
Odbory ÚMČ»
E-podatelna»
Úřední deska»
 

 
Samospráva MČ» >>
 

 
Zpravodaj MČ»
Městská část»
Sport v naší MČ»
Zájmová činnost v MČ
Harmonogram blokového čištění»
Povodňový plán ÚMČ
Požární řád ÚMČ
 

 
Klub Míša Kulička
Mateřské školy MČ
Základní školy MČ
Knihovna v Maloměřicích»
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava
Církev československá husitská
Obrspolek
Kronika a zajímavosti MČ
 

 
Policie ČR»
Sbor dobrovolných hasičů - Obřany»
 

 
Užitečné odkazy»

Projednání plánu mobility-pozvánka
zápis z veř.proj. plánu mobility
Projednání plánu mobility MMB

INFO - Obchvat Maloměřic a Obřan (pracovní setkání 5.1.2016)
Odbory MC
Samospráva


Vedení radnice      


Zastupitelstvo MČ          

  Výbory
  Zápisy z jednání 2012
  Zápisy z jednání 2013
  Zápisy z jednání 2014
  Zápisy z jednání 2015
  Zápisy z jednání 2016
  Zápisy z jednání 2017
  Zápisy z jednání 2018
  Navržený program schůze
  Pozvánky na zasedání ZMČ
Jednací řád ZMČ


Rada MČ              

  Komise

  Opisy zápisu Rady                                                                                                         
     Principem fungování samosprávy je, že o záležitosti, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, rozhodují lidé prostřednictvím svých volených zástupců. Ti jsou voleni jednou za 4 roky ve volbách do zastupitelstev obcí (tzv. „komunální volby").

    Zastupitelstvo následně volí - z řad nových zastupitelů - starostu, radu, výbory, případně rozhoduje o tom, že někteří členové zastupitelstva jsou pro výkon své funkce tzv. „uvolnění".

    Městská část, tedy i Brno-Maloměřice a Obřany, je z hlediska legislativy považována také za obec. Její samosprávné kompetence a kompetence jejích orgánů jsou stanoveny zákonem o obcích a statutem města Brna. Především pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů - jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Rozhodování samosprávy je v dokumentech označováno slovy „v samostatné působnosti".
 

V současné době se na samosprávě městské části Brno-Maloměřice a Obřany podílí:

- Zastupitelstvo městské části 
- Rada městské části 
- starosta městské části 
- místostarosta městské části 
- Výbory zastupitelstva městské části 
- Komise Rady městské části