Úvodní stránka»

 
Úřad městské části»
Odbory ÚMČ»
E-podatelna»
Úřední deska»
 

 
Samospráva MČ»
 

 
Zpravodaj MČ»
Městská část»
Sport v naší MČ»
Zájmová činnost v MČ
Harmonogram blokového čištění»
Povodňový plán ÚMČ
Požární řád ÚMČ
 

 
Klub Míša Kulička
Mateřské školy MČ
Základní školy MČ
Knihovna v Maloměřicích»
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava
Církev československá husitská
Obrspolek
Kronika a zajímavosti MČ
 

 
Policie ČR»
Sbor dobrovolných hasičů - Obřany»
 

 
Užitečné odkazy»

Projednání plánu mobility-pozvánka
zápis z veř.proj. plánu mobility
Projednání plánu mobility MMB

INFO - Obchvat Maloměřic a Obřan (pracovní setkání 5.1.2016)
Maloměřice a Obřany

Přinášíme Vám ukázku z publikace "Proměny století" vydaného brněnským vydavatelstvím Dížka.
Ukázky jsou zveřejněny se souhlasem autora pana Přemysla Dížky.

Kontakt :
www.promeny-stoleti.wz.cz
telefon:
+420 607 507 874
E-mail :
pdizka@seznam.cz

V edici je možné tuto publikaci zakoupit.

"Slovo autora"
Území dvou samostatných obcí Maloměřice a Obřany je osídleno téměř
nepřetržitě již od pravěku.
Místními významnými archeologickými lokalitami
jsou Hradisko u Obřan z doby bronzové, mohutné opevněné hradiště a lokalita Holý kopec u Maloměřic, kde je doložena přítomnost pravěkého člověka
již ve starší době kamenné.

Maloměřice jsou poprvé zmiňovány koncem 12
. století. Původně zeměpanskou
ves spravovali
církevní i světští majitelé
. V roce 1325 věnoval rod
pánů z Lipé Maloměřice klášteru cisterciaček na
starém Brně. Po zrušení
kláštera v roce 1782 byly Maloměřice součástí náboženského fondu, a
následně
v rámci husovického panství v soukromém vlastnictví. K městu Brnu byly připojeny v roce 1919.
Obřany jsou doloženy v první polovině 13. století, kdy je zmiňován hrad se vsí. Postupně je drželi 
páni z Obřan
, z Lipé a z Lichtenburka. Po roce 1395 získal Obřany klášter kartuziánů v Králově Poli. Od roku 1782 spravoval panství Královo Pole a v jeho rámci i Obřany náboženský fond, který
 je roku 1825 prodal Josefu Schindlerovi. K Brnu byly připojeny
v roce 1919.>> Fotogalerie