Úvodní stránka»

 
Úřad městské části»
Odbory ÚMČ»
E-podatelna»
Úřední deska»
 

 
Samospráva MČ»
 

 
Zpravodaj MČ»
Městská část»
Sport v naší MČ»
Zájmová činnost v MČ
Plán zimní údržbyí»
Povodňový plán ÚMČ
Požární řád ÚMČ
 

 
Klub Míša Kulička
Mateřské školy MČ
Základní školy MČ
Knihovna v Maloměřicích»
Ř.k. farnost u kostela sv. Václava
Církev československá husitská
Obrspolek
Kronika a zajímavosti MČ
 

 
Policie ČR»
Sbor dobrovolných hasičů - Obřany»
 

 
Užitečné odkazy»

Projednání plánu mobility-pozvánka
zápis z veř.proj. plánu mobility
Projednání plánu mobility MMB

INFO - Obchvat Maloměřic a Obřan (pracovní setkání 5.1.2016)

Ze života Old skautů

       Nazdar skautům a dobrý den všem ostatním váženým čtenářům, 111. Old skautský oddíl Maloměřice - Obřany, který sice stárne, ale ještě stále žije, zdraví prostřednictvím místního zpravodaje všechny čtenáře a přátele skautinku.

Náš oddíl má v letošním roce registrovaných 15 členů, kteří se volném čase, dle možností a úměrně  věku podílí na oddílovém životě. I když jsme z úst některých pochybovačů nazýváni " partou starých dědků "- což je bohužel z velké části členstva pravda, tak to nikterak  neznamená, že i při vysokém věkovém průměru 60ti let, nejsme dost aktivní. Například náš nejstarší člen Zbyšek Pecha i v úctyhodném věku 84 let stále svými příspěvky oživuje různá skautská periodika a časopisy a pravidelně vydává svůj  vlastní Skautský občasník, ve kterém glosuje skautské dění a předává nenahraditelné zkušenosti mladé generaci.  Další náš "kmet" Vladimír Fanta se dodnes aktivně a s mladickou vervou účastní výletů na kolech, zimních vyjížděk na běžkách,a když mu zdravíčko dovolí nevynechá i vícedenní akci s přespáním v přírodě.

Jen namátkou pro informaci z naší letošní činnosti můžu vypíchnout :

jednodenní pěší výlety po okolí, např. do Vranova, údolí Bílého potoka, kolem přehrady, Rakoveckým údolím na bledule, do Adamova na Alexandrovku, do Dolních Kounic na klášter Rosa coeli atd. Dále pak vícedenní akce tradičně pořádané na Vysočině ve Velké Losenici, žažité pod názvem Skijambore - na běžkách a Velojambore - na kolech, zimní přechod Králického sněžníku a v neposlední řadě letos již 22. ročník Rolfova závodu ve skautské a tábornické dovednosti, který  pravidelně na sklonku léta pořádáme v Rakoveckém údolí u Bukovinky.

Jen škoda, že o naši spolupráci, zkušenosti a popř. i technickou i organizační pomoc, včetně již několikrát nabízeného společného využití klubovny na Proškově náměstí, nemá zájem náš bývalý společník klub JUNBO.

I letos na konci listopadu budeme už po jedenácté pořádat Skautský country bál, který se v obci těší velké oblibě a na který vás už nyní v předstihu srdečně zveme. O přesném termínu  konání i časech předprodeje lístků vás budeme včas informovat ve zpravodaji, popř. plakáty a pozvánkami na veřejných plochách.

Všem, kteří nám projevují přízeň, zastupitelstvu které nám vychází vstříc a zapůjčuje prostory pro naše setkávání i ostatním občanům naší městské části přejeme pevné zdraví a krásné prožití nadcházejících barevných podzimních dnů.

Old skauti 111. oddílu Maloměřice - Obřany.

  Zpět